ITB Konsulenten Ole Petter Karlsvik

ITB konsulenten sitt formål er å sikre at løsninger for ulike prosjekteringsfag/ansvarsområder er gjennomførbare sett i sammenheng med planlagte løsninger for andre fag når det foreligger grensesnitt mellom flere fag/ansvarsområder i et tiltak.

ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

I stadig flere prosjekter skal standarden NS 3935:2019 Integrerte bygningsinstallasjoner, "Prosjektering, utførelse og driftsettelse" benyttes i alle prosjekterings- og byggefaser.

Ved å kontrahere en ITB koordinator som ser delsystemene som en helhet og knytte disse sammen på en felles plattform vil byggherre få utnyttet de mulighetene som integrasjon kan gi.

-  Det vil bli gitt innspill til prosjekteringsgruppen og byggeledelsen om organisering og gjennomføring i planleggings- og installasjonsfasen.

-  Det vil i forprosjektet vurdert alternative løsningsvalg som er egnet for rasjonell og god drift, med tilhørende funksjonsbeskrivelse for entrepriser og for utførende entreprenører.

-  Det vil utarbeides en plan og krav for prøvedrift/overvåking driftsstart av de tekniske installasjonene.

-  Ved valg av ITB ansvarlig koordinator er det også viktig at denne innehar god tverrfaglig fagkunnskap for utførelse for tekniske fag. 

Kontaktinformasjon

91916680 / 91916680

opk@itbkonsulenten.no

Ole Petter Karlsvik

Adresse
Landvegen 72
BETA Coworkingspace, Stornaustet
6680 Halsanaustan

Andre opplysninger

Org.nummer
976479645

Åpningstid
Ta Kontakt på mobil 98024744

Levering

Antall ansatte
1

Kategori
Tjenester og service

Område
Halsanaustan

Stikkord
ITB ansvarlig, ITB koordinator, ITB rådgiver, ITB rolle, Teknisk koordinator, Teknisk ansvarlig, Teknisk byggherreombud, Teknisk prosjektleder, Teknisk byggleder, HNF

Sist oppdatert
04.04.2023

Rediger med kode

Sosiale media

2023 © iHeim