Tilskuddsportalen

Tenk om det fantes et sted der du kunne finne en oppdatert oversikt over alle stedene din forening kan søke om midler?

Heim kommune har avtale med Tilskuddsportalen som gjør at alle foreninger i Heim kommune har gratis tilgang til Tilskuddsportalen. Det finnes mye mer midler enn du tror og de ønsker å dele ut midler til foreninger. Det handler bare om å finne de stedene en kan søke.

> Gå til Tilskuddsportalen

Søk på Heim kommune inne på portalen og videre på den foreningen du er tilknyttet. Om foreningen din ikke har bruker fra før, søker du om å få tilgang. Legg inn informasjon de spør etter, blant annet organisasjonsnummer.

Du får svar på epost og du lager eget passord for din forening.

Lykke til.

Flere aktiviteter

Sosiale media

2021 © e-Heim