Betna idrettslag

Idrettslag 

Betna idrettslag driver med vinteridrett. Vi har lysløype, alpinbakke og hoppbakke i Betna. Vi kjører opp trimløype til Snelia/Rognskogfjellet med start fra Skaramyra i Betna og Glåmsmyran på Vågland. Det arrangeres også barn i løypa.

Fredheim grendahus

Forsamlingshus 

Fredheim er et staselig grendahus på Halsanaustan, med en koselig atmosfære, like egnet for store lag som små lag. Huset er ofte utleid til private lag og selskaper, samt flere offentlige arrangement som basarer, fester, møter, konserter m.m.

Fritidsklubben

Barne og ungdomsarbeid 

Fritidsklubben er et gratis, rusfritt tilbud til alle ungdommer fra 8. klasse og opp til 23 år. Vi spiller musikk, tar et slag biljard, en prat i sofaen eller samles på kjøkkenet for å lage taco sammen. Det er 4 klubbarbeidere ansatt på fritidsklubben, som går i turnus med 3 voksne på jobb hver åpningskveld. Vi har kiosksalg, der vi også selger øras billigste (og beste?) taco :)

Halsa Bygdekvinnelag

Interesseorg. 

Halsa Bygdekvinnelag er et lokallag i NBK( Norges bygdekvinnelag) Vi har mange aktiviteter gjennom året , noen for medlemmene , men mest for alle i bygda vår .» Aktive kvinner for levende bygder» er noe vi prøver å leve etter ! Jenter/ kvinner i alle aldre er med , og vi tar varmt i mot flere .Matradisjoner, kultur, sanking og tilbereding, skape og delta på ulike aktiviteter på en inkluderende måte,ta vare på gamle-og skape nye tradisjoner Vi ønsker å bidra til trivsel i bygda/ kommunen vår .

Halsa Kunstlag

Kultur, Kunst og Historie 

Arbeider for å fremme interesse for kunst i Heim kummune. Arrangerer utstillinger, studieturer, foredrag etc. Laget ser det som en viktig oppgave å gi impulser som kan vekke interesser for kunst hos barn og ungdom, bl.annet ved arrangere utstillinger og arrangementer for skoleelever og ungdom.

Halsa NTN Taekwon Do klubb

Sport og aktivitet 

Halsa NTN Taekwon-Do klubb er en liten Taekwon-Do klubb som har treninger i Halsahallen på Liabø. Vi har medlemmer i alle aldre, fra 7 år til 65 år fordelt på et barneparti og et voksen- og ungdomsparti. Medlemsmassen kommer fra et stort område, fra Kyrksæterøra via gamle Halsa kommune til Bøfjorden i Surnadal.

Halsakoret

Musikk, dans og teater 

Halsakoret er et blandakor i gamle Halsa kommune. Vi er ca 40 medlemmer som liker å synge sammen og glede andre med sang i forskjellige sammenhenger. Til vanlig øver vi på Halsa Barne- og ungdomsskole hver tirsdagskveld kl 19.30-21.30. På grunn av koronarestriksjoner har vi ikke hatt mulighet til å øve våren 2021. Men vi håper å starte opp igjen i høst. Den 24 august. Hvis koronaen tillater det. Har du lyst til å bli med i koret? Ta kontakt da vel...

Heim Fremskrittsparti

Politikk 

Et politisk liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norske og vestlige tradisjoner og kulturarv, med basis i det kristne livssyn ig humanetiske verdier. Hjertesaker  for helse og eldreomsorg. Innvandring og intergrering. Samferdsel, skatt og avgiftspolitikk.

Heim revmatikerforening (tidl. Hemne revmatikerforening)

Helse 

Aktiv forening med ca. 230 medlemmer med ulike aktiviteter som gir medlemmene og flere andre til å holde seg i form samtidig som det er en sosial arena. Formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer.

Hemne Bygdekvinnelag

Interesseorg. 

Laget har 12 medlemmer. Gjennomsnittsalderen er høy, og rekrutteringen er helt fraværende. Aktiviteten i laget preges av dette da flere av medlemmene har problemer med å delta på så mye. Laget er opptatt av bygdetradisjoner og bidrar på tilstelninger der det er naturlig at bygdekvinnelaget er med. Vi bidrar med litt støtte til gode formål i lokalmiljøet. Lagets medlemmer strikker sokker som deles ut til alle nyfødte i Heim kommune, det er helsestasjonen som står for utdelinga. Dette har vi holdt på med i mange år og vi har inntrykk av at gaven blir godt mottatt! Vi ønsker oss nye medlemmer, laget står i fare for å opphøre snart om ikke det skjer.

Hemne Husflidslag

Kultur, Kunst og Historie 

Formidler av håndbåren kunnskap. Åpent møte 1. tirsdag i måneden kl 18.00 på Vevstua i Øragata. Alle hjertelig velkommen! Håndarbeidkafe 3. tirsdag i måneden fra 17.00-20.00. Ta med deg håndarbeidet ditt og kom!

Hemne Modellfly Klubb

Sport og aktivitet 

Hemne Modellfly Klubb ble stiftet i 1986. Den ble startet etter flere år med uorganisert modelllflyging helt tilbake på starten av 70 tallet. Etter dette har aktiviteten vært jevn, litt opp og ned selvfølgelig. Nå er det en en ny tid med mye aktivitet da det er kommet til flere nye som ønsker å lære modellflyging. Både fra Hemne, Orkdal og kommuner på Nord-Møre. Skal legge ut litt bilder fra "steinalderen" etterhvert også, så en kan se litt av utviklingen av klubben. Ny stripe er laget ovenfor verftstomten i Bugen på Kyrksæterøra sentrum.

Hemne Motorklubb

Sport og aktivitet 

Klubben har i dag en medlemsmasse på ca 175 medlemmer, derav 45 av disse er aktive medlemmer. Vi har medlemmer i alle aldersgrupper, og av begge kjønn. Medlemsmassen er økende. Klubben driver hovedsakelig med aktiviteter innen motocross og knøttecross.

Hemne RC Klubb

Sport og aktivitet 

Hemne's offisielle modellklubb heter nå Hemne RC og er for oss som er RC intresserte uansett om du er bil, båt eller fly interessert. Har du lyst til å prøve og fly så er det bare å ta kontakt med oss, vi har to offentlig godkjente instruktører.

Hemne seniordans

Musikk, dans og teater 

Danseklubb for seniorer fra 55 år og oppover. Fokuserer på dansetrening og fysisk aktivitet. Det er mulighet for å komme på treningene og danse uten en partner. Støttes av Studieforbundet kultur og tradisjon.

Ivareta Heim

Interesseorg. 

Tidligere het foreningen Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. I 2019 ble organisasjonsformen endret og vi fikk et navneskifte. Nå heter hovedorganisasjonen Ivareta, og lokalforeningen vår heter Ivareta Heim. Vi jobber for en bedre narkotikapolitikk, god tilgang på rusbehandling og ivaretakelse av pårørende.

Lernesstranda Grendalag/Grendahus

Grendalag og velforeninger 

Er et fritt lag der alle som ønsker kan melde seg inn. Vi har i dag ca. 80 medlemmer og ønsker også deg/dere velkommen som medlem hvis du/dere ønsker det! Vårt mål er å gjøre Lernesstranda Grendahus til et samlingspunkt for grenda og nærområdet! Vi har 2 basarer i året, en familiedag på sommeren, juleverksted og noen dugnader for å holde huset ved like!

Mormors hage

Andre lag/organisasjoner 

Forening av hageinterresserte som arbeider med å lage en offentlig hage i Hemne. Hagen ligger nederst i Støllia og arbeidet har startet.

Nemean

Barne og ungdomsarbeid 

Gruppe av ungdommer som arrangerer LAN-party på Kyrksæterøra. De samler deltakere fra hele landet på sine samlinger i Hemnehallen og Samfunnshuset.

Norsk Ornitologisk Forening Hemne Lokallag

Sjø og Friluftsliv 

Norsk Ornitologisk Forening Hemne Lokallag (NOFHLL) er et bindeledd for alle fugleinteresserte i vår region. Vi er et av åtte lokallag i Trøndelag, og våre medlemmer er blant de over 10.000 over hele landet som er medlemmer i NOF. Norsk Ornitologisk Forening ble stiftet i 1957, og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. NOF Hemne lokallag ble stiftet 16. februar 1997.

Otnesbrygga Kystlag

Kultur, Kunst og Historie 

Otnesbrygga veteranbåtklubb ble stiftet 23. september 1993.   Vedtektene sier at formålet med klubben er å skape aktivitet rundt konseptet Otnesbrygga, ved å utvikle og formidle kystkultur. Eie og drive båter med utstyr og å ivareta og formidle kystkultur. Alle med gyldig medlemsbevis er medlemmer av klubben. Medlemskap tegnes under Forbundet Kysten

Røstkvervet Ungdomslag

Musikk, dans og teater 

Lag tilsluttet Noregs Ungdomslag.  Aktiviteter: Framføring av teaterstykke annethvert år Deltakelse i quisen Kven veit?  mellom lag i Noregs ungdomslag Arrangerer traterturer for lagets medlemmer

Staurset Grendahus

Forsamlingshus 

Leies ut til selskap. Plass til ca 90 personer!

 / 

Valsøyfjord Hytteforening

Grendalag og velforeninger 

Foreninga ble stiftet i forbindelse med planer om vindkraft i Halsa. Det er noen år siden nå. Foreninga har vært lite aktiv etter dette. Men i 2019 våknet vi til live igjen da det igjen ble aktuelt å bygge vindparker i våre flotte fjellområder. Vi er ei forening som skal ivareta hytteeire ved sjøen og i fjellet i Valsøyfjord

Villa Viungen AS

Forsamlingshus 

Huset leies ut til Halsa frivilligsentral, samt har utleie med kontorlokaler til 3 bedrifter i Heim. Huset fylles med aktiviteter hver dag, men kan leies til møtelokaler og andre aktiviteter når det er ledige på kveld og helg.

Sosiale media

2021 © iHeim