Betna idrettslag

Idrettslag 

Betna idrettslag driver med idrett for folk i alle aldersgrupper, hovedsaklig vinter idrett der trimløyper og lysløype prepareres så fort det er forhold for det. Skiaktiviteter for alle aldre. Det er også etablert fotballbane (grus) , tennisbane og en volleyball bane som kan benyttes sommerstid.

Fredheim grendahus

Forsamlingshus 

Fredheim er et staselig grendahus på Halsanaustan, med en koselig atmosfære, like egnet for store lag som små lag. Huset er ofte utleid til private lag og selskaper, samt flere offentlige arrangement som basarer, fester, møter, konserter m.m.

Halsa Bygdekvinnelag

Interesseorg. 

Halsa Bygdekvinnelag er et lokallag i NBK( Norges bygdekvinnelag) Vi har mange aktiviteter gjennom året , noen for medlemmene , men mest for alle i bygda vår .» Aktive kvinner for levende bygder» er noe vi prøver å leve etter ! Jenter/ kvinner i alle aldre er med , og vi tar varmt i mot flere .Matradisjoner, kultur, sanking og tilbereding, skape og delta på ulike aktiviteter på en inkluderende måte,ta vare på gamle-og skape nye tradisjoner Vi ønsker å bidra til trivsel i bygda/ kommunen vår .

Halsa demenskor

Musikk, dans og teater 

Halsa demenskor hadde sin oppstart i februar 2023, etter initiativ fra et av våre medlemmer som ble veldig inspirert av NRK-serien om Demensloret. I tillegg foredro Ingebrigt Steen Jensen lokalt, og pratet entusiasiastisk om sin situasjon som "ung"dement og om å ta bort skam rundt sykdommen. Dermed var koret i gang! Koret består av mennesker med demenssykdom /begynnende glemsk, samt flere frivillige hjelpere bl.a. med helsefaglig bakgrunn eller med gjennomgått program som aktivitetsvenn. Dirigent og musikalsk leder første semestret har vært Ronny Kjøsen, som også spiller trekkspill/ keyboard. Dette er et kor hvor sangen, sosialt samvær og livsglede er viktig! Alle sier de gleder seg til neste øvelse!

Halsa Kunstlag

Kultur, Kunst og Historie 

Arbeider for å fremme interesse for kunst i Heim kummune. Arrangerer utstillinger, studieturer, foredrag etc. Laget ser det som en viktig oppgave å gi impulser som kan vekke interesser for kunst hos barn og ungdom, bl.annet ved arrangere utstillinger og arrangementer for skoleelever og ungdom.

Halsa Musikkutvikling

Musikk, dans og teater 

Halsa Musikkutvikling låner ut øvingslokaler på Stornaustet Halsa til lokale musikere, med veiledining hvis det trengs. Vi leier også ut lydanlegg og stiller med lydtekniker til konserter og andre arrangementer.

Halsa NTN Taekwon Do klubb

Sport og aktivitet 

Halsa NTN Taekwon-Do klubb er en liten Taekwon-Do klubb som har treninger i Halsahallen på Liabø. Vi har medlemmer i alle aldre, fra 6 år til 65 år fordelt på et barneparti og et voksen- og ungdomsparti. Medlemsmassen kommer fra et stort område, fra Kyrksæterøra via gamle Halsa kommune til Bøfjorden i Surnadal.

Halsakoret

Musikk, dans og teater 

Halsakoret er et blandakor i gamle Halsa kommune. Vi er ca 40 medlemmer som liker å synge sammen og glede andre med sang i forskjellige sammenhenger. Til vanlig øver vi på Halsa Barne- og ungdomsskole hver tirsdagskveld kl 19.30-21.30. Dirigenten vår er Ronny Kjøsen. Har du lyst til å bli med i koret? Ta kontakt da vel...

Heim Bondelag

Interesseorg. 

Heim Bondelag er ett lokallag tilhørende under Norges Bondelag. Dette er ett faglag som jobber for inntekt og velferd som sikrer rekruttering til landbruket. Vi jobber for aktivt landbruk og livskraftige bygdesamfunn over hele landet.

Heim Fremskrittsparti

Politikk 

Et politisk liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norske og vestlige tradisjoner og kulturarv, med basis i det kristne livssyn ig humanetiske verdier. Hjertesaker  for helse og eldreomsorg. Innvandring og intergrering. Samferdsel, skatt og avgiftspolitikk.

Heim revmatikerforening (tidl. Hemne revmatikerforening)

Helse 

Aktiv forening med ca. 225 medlemmer med ulike aktiviteter som gir medlemmene og flere andre til å holde seg i form samtidig som det er en sosial arena. Formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer.

Heim Svømme & Livredningsklubb

Idrettslag 

Heim Svømme & Livredningsklubb har sin base ved svømmehallen på Liabø, som ligger i tilknytning til Halsahallen rett ved E39. Fra bassengene er det flott utsikt mot skogen og fjellene rundt. Anlegget består av et opplæringbasseng (25m), treningbasseng (12,5m) og badstue

Hemne Bygdekvinnelag

Interesseorg. 

Laget har 12 medlemmer. Gjennomsnittsalderen er høy, og rekrutteringen er helt fraværende. Aktiviteten i laget preges av dette da flere av medlemmene har problemer med å delta på så mye. Laget er opptatt av bygdetradisjoner og bidrar på tilstelninger der det er naturlig at bygdekvinnelaget er med. Vi bidrar med litt støtte til gode formål i lokalmiljøet. Lagets medlemmer strikker sokker som deles ut til alle nyfødte i Heim kommune, det er helsestasjonen som står for utdelinga. Dette har vi holdt på med i mange år og vi har inntrykk av at gaven blir godt mottatt! Vi ønsker oss nye medlemmer, laget står i fare for å opphøre snart om ikke det skjer.

Hemne Husflidslag

Kultur, Kunst og Historie 

Formidler av håndbåren kunnskap. Åpent møte 1. tirsdag i måneden kl 18.00 på Vevstua i Øragata. Alle hjertelig velkommen! Håndarbeidskveld hver torsdag fra kl 17.00 til 19.00 i lagets lokaler.   Vi har åpent hver lørdag fra kl. 11.00 til 15.00 i Øragata. Vi har salg av husflidsprodukter.

Hemne Modellfly Klubb

Sport og aktivitet 

Hemne Modellfly Klubb ble stiftet i 1986. Den ble startet etter flere år med uorganisert modelllflyging helt tilbake på starten av 70 tallet. Etter dette har aktiviteten vært jevn, litt opp og ned selvfølgelig. Nå er det en en ny tid med mye aktivitet da det er kommet til flere nye som ønsker å lære modellflyging. Både fra Hemne, Orkdal og kommuner på Nord-Møre. Skal legge ut litt bilder fra "steinalderen" etterhvert også, så en kan se litt av utviklingen av klubben. Ny stripe er laget ovenfor verftstomten i Bugen på Kyrksæterøra sentrum.

Hemne Motorklubb

Sport og aktivitet 

Klubben har i dag en medlemsmasse på ca 175 medlemmer, derav 45 av disse er aktive medlemmer. Vi har medlemmer i alle aldersgrupper, og av begge kjønn. Medlemsmassen er økende. Klubben driver hovedsakelig med aktiviteter innen motocross og knøttecross.

Hemne Pistolklubb

Sport og aktivitet 

Klubben ble startet av noen ildsjeler som gikk sammen så tidlig som i 1973 for å danne en pistolklubb hvor folk kunne samles for å drive med pistolskyting på Kyrksæterøra i Hemne Kommune. Det har opp gjennom årene vært veldig variert aktivitetsnivå i klubben, men den har de siste par årene tatt seg godt opp. Klubben har regelmessige treninger, og arrangerer flere nasjonale og internasjonale konkurranser årlig.

Hemne RC Klubb

Sport og aktivitet 

Hemne's modellflyklubb heter nå Hemne RC og er for oss som er RC intresserte uansett om du er bil, båt, drone eller fly interessert. Har du lyst til å prøve og fly så er det bare å ta kontakt med oss, vi har simulator for Drone, Helikopter og Fly

Hemne Rotaryklubb

Andre lag/organisasjoner 

Hemne Rotaryklubb er en frivillig yrkes- og serviceorganisasjon der medlemsmassen skal avspeile lokalsamfunnet i størst mulig grad med ressurspersoner med ulike lederstillinger i ulike bransjer.

Hemne seniordans

Musikk, dans og teater 

Danseklubb for seniorer fra 55 år og oppover. Fokuserer på dansetrening og fysisk aktivitet. Det er mulighet for å komme på treningene og danse uten en partner. Støttes av Studieforbundet kultur og tradisjon.

HLF Heim

Helse 

HLF Heim - Hørselshemmedes Landsforening avd. Heim. HLF Skal arbeide for at hørselshemmede, ung eller gammel, skal få bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne, og oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger. Lokalt har HLF Heim bl.a. arbeidet for at vi skal ha en audiograf i bygda, og gjerne med refusjonsrett.

Holla Grendahus AL

Forsamlingshus 

Holla Grendahus AL ble stiftet og bygd i 1963/64. Huset leies årlig ut til alle mulige slags arrangementer. Kapasiteten ligger på ca 90-100 gjester ift areal og bordplassering.

Hyllberget velforening

Grendalag og velforeninger 

Skal skape trivsel i boligfeltet og nærområdet. Skal oppnås gjennom sosiale sammenkomster, utarbeidelse og vedlikehold av fellesareal, medlemsmøter mv.

 / 

Ivareta Heim

Interesseorg. 

Tidligere het foreningen Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. I 2019 ble organisasjonsformen endret og vi fikk et navneskifte. Nå heter hovedorganisasjonen Ivareta, og lokalforeningen vår heter Ivareta Heim. Vi jobber for en bedre narkotikapolitikk, god tilgang på rusbehandling og ivaretakelse av pårørende.

Kulturkontoret

Kultur, Kunst og Historie 

Venneforeninger er opphørt P.g.a høy alder,

 / 

Lauvtun grendahus

Andre lag/organisasjoner 

Koselig og renovert forsamlingshus til almen bruk. Leier ut lokaler til arrangementer og alle slag aktiviteter til alle. Leiepriser er pr i dag 1500 for lillesal, 2000 for storsal og 2500 for hele huset. Alle priser er inkludert kjøkken og sluttrengjøring. Forespørsel om utleie rettes til Anne Betten, 46840015.

Lernesstranda Grendalag/Grendahus

Grendalag og velforeninger 

Er et fritt lag der alle som ønsker kan melde seg inn. Vi har i dag ca. 80 medlemmer og ønsker også deg/dere velkommen som medlem hvis du/dere ønsker det! Vårt mål er å gjøre Lernesstranda Grendahus til et samlingspunkt for grenda og nærområdet! Vi har 2 basarer i året, en familiedag på sommeren, juleverksted og noen dugnader for å holde huset ved like!

Mormors hage

Andre lag/organisasjoner 

Forening av hageinterresserte som arbeider med å lage en offentlig hage i Hemne. Hagen ligger nederst i Støllia og arbeidet har startet.

Nemean

Barne og ungdomsarbeid 

Gruppe av ungdommer som arrangerer LAN-party på Kyrksæterøra. De samler deltakere fra hele landet på sine samlinger i Hemnehallen og Samfunnshuset.

Norsk Ornitologisk Forening Hemne Lokallag

Sjø og Friluftsliv 

Norsk Ornitologisk Forening Hemne Lokallag (NOFHLL) er et bindeledd for alle fugleinteresserte i vår region. Vi er et av åtte lokallag i Trøndelag, og våre medlemmer er blant de over 10.000 over hele landet som er medlemmer i NOF. Norsk Ornitologisk Forening ble stiftet i 1957, og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. NOF Hemne lokallag ble stiftet 16. februar 1997.

Otnesbrygga Kystlag

Kultur, Kunst og Historie 

Otnesbrygga veteranbåtklubb ble stiftet 23. september 1993.   Vedtektene sier at formålet med klubben er å skape aktivitet rundt konseptet Otnesbrygga, ved å utvikle og formidle kystkultur. Eie og drive båter med utstyr og å ivareta og formidle kystkultur. Alle med gyldig medlemsbevis er medlemmer av klubben. Medlemskap tegnes under Forbundet Kysten

Røstkvervet Ungdomslag

Musikk, dans og teater 

Lag tilsluttet Noregs Ungdomslag.  Aktiviteter: Framføring av teaterstykke annethvert år Deltakelse i quisen Kven veit?  mellom lag i Noregs ungdomslag Arrangerer traterturer for lagets medlemmer

Stamnesdalen grendalag

Grendalag og velforeninger 

Stamnesdalen Grendalag er et grendalag som arbeider for at de som har hus og hytter i Belsvika, på Heimsjøen og i Gjengstøa skal ha det bra. Her har vi aktivitet med tur og tilbud til alle som har tilknytning og som har lyst til å være med i Stamnesdalen og omegn. Vi har flotte turområder til rådighet og vi samler bygda og hyttefolket til felles påskebasar hvert år. Vi har ansvaret for bygdas grendahus, Vårtun. Grendalaget ønsker alle velkomne på laget og på alle aktiviteter. Følg oss på Facebook: Stamnesdalen grendalag. Her vil det komme info.

Ungdomslaget Mjølner

Barne og ungdomsarbeid 

Tilrettelegger aktiviteter for barn og ungdom på Vennastranda. Arrangerer blant annet quizkvelder, Halloween for barn fra 0-12 og Midtsommer På Vennastranda. Vi har utleie av Ungdomshuset Solgløtt til bryllup, konfirmasjon, fødselsdag eller noe annet, ta kontakt for utleie!

Valsøyfjord Hytteforening

Grendalag og velforeninger 

Foreninga ble stiftet i forbindelse med planer om vindkraft i Halsa. Det er noen år siden nå. Foreninga har vært lite aktiv etter dette. Men i 2019 våknet vi til live igjen da det igjen ble aktuelt å bygge vindparker i våre flotte fjellområder. Vi er ei forening som skal ivareta hytteeire ved sjøen og i fjellet i Valsøyfjord

Villa Viungen Forsamlingshus

Forsamlingshus 

Huset leies ut til Halsa frivilligsentral, samt har utleie med kontorlokaler til 3 bedrifter i Heim. Huset fylles med aktiviteter hver dag, men kan leies til møtelokaler og andre aktiviteter når det er ledige på kveld og helg.

Vinje Fortidsminneforening

Kultur, Kunst og Historie 

Vinje fortidsminneforening driver flere typer aktivitet. Hoveddelen av de aktivitetene foreningen driver gjennom året, er sentrert rundt Bua - det gamle handelsstedet på Vinjeøra. Men aktiviteten er ikke bare av det museale slaget. Vinje fortidsminneforening arrangerer også Fjørofestivalen - den årlige strandryddingen på Vinjeøra.

Sosiale media

2023 © iHeim