Halsa Frivilligsentral

Vi er en møteplass for alle, koordinator for frivillige lag og foreninger, andre frivillige knyttet opp mot sentralen og et bindeledd opp mot det offentlige. Gratis utlån av fritidsutstyr til alle, fra Utstyrssentralen i vogna.

Halsa frivilligsentral har som formål å legge forholdene til rette for at frivillige lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner kan yte en frivillig innsats i sitt nærmiljø.
 Være et kontaktpunkt for og et bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og mennesker og organisasjoner som har behov for bistand i hele kommunen
 Formidle frivillig hjelp og være en møteplass i nærmiljø og lokalsamfunn.
 Være en idéutvikler, pådriver, og igangsetter av ulike aktiviteter på egen hånd.
 Bidra til å ivareta ressurser hos enkeltmennesker og lokalsamfunn.
 Virksomheten skal være et supplement til den offentlige virksomheten.

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
28.02.2024 13:00 Åpent ved Heim ombruksbu, Liabøen Gurålivegen 76, Liabøen
29.02.2024 16:00 Gubbetreff Halsa Frivilligsentral
01.03.2024 13:00 Åpent ved Heim ombruksbu, Liabøen Gurålivegen 76, Liabøen
04.03.2024 10:30 Karratreff Halsa Frivilligsentral
04.03.2024 18:30 FrivilligForum Kommunestyresalen på Liabøen
05.03.2024 11:00 Tirsdagskaffe Halsa Frivilligsentral
06.03.2024 13:00 Åpent ved Heim ombruksbu, Liabøen Gurålivegen 76, Liabøen
07.03.2024 16:00 Gubbetreff Halsa Frivilligsentral
08.03.2024 13:00 Åpent ved Heim ombruksbu, Liabøen Gurålivegen 76, Liabøen
09.03.2024 11:00 Åpent ved Heim ombruksbu, Liabøen Gurålivegen 76, Liabøen
11.03.2024 10:30 Karratreff Halsa Frivilligsentral
12.03.2024 11:00 Tirsdagskaffe Halsa Frivilligsentral
13.03.2024 13:00 Åpent ved Heim ombruksbu, Liabøen Gurålivegen 76, Liabøen
14.03.2024 16:00 Gubbetreff Halsa Frivilligsentral
15.03.2024 13:00 Åpent ved Heim ombruksbu, Liabøen Gurålivegen 76, Liabøen

Kontaktinformasjon

90242585 / 90242585

post@halsa.frivilligsentral.no

halsa.frivilligsentral.no

www.facebook.com/Halsa-Frivilligsentral-1511583022396653

DL Tove Karin Halse Lervik

Besøksadresse
Villa Viungen, Glåmsmyrvegen 17

Postadresse
Vågland
6683 Vågland

Andre opplysninger

Stiftet dato
01.04.2014

Ant. medlemmer
1

Vipps-nummer
121565

Kategori
Andre lag/organisasjoner

Område
Vågland

Sist oppdatert
06.10.2023

Rediger med kode

Sosiale media

2024 © iHeim