Halsa Frivilligsentral

Vi er en møteplass for alle, koordinator for frivillige lag og foreninger, andre frivillige knyttet opp mot sentralen og et bindeledd opp mot det offentlige. Gratis utlån av fritidsutstyr til alle, fra Utstyrssentralen i vogna.

Halsa frivilligsentral har som formål å legge forholdene til rette for at frivillige lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner kan yte en frivillig innsats i sitt nærmiljø.
 Være et kontaktpunkt for og et bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og mennesker og organisasjoner som har behov for bistand i hele kommunen
 Formidle frivillig hjelp og være en møteplass i nærmiljø og lokalsamfunn.
 Være en idéutvikler, pådriver, og igangsetter av ulike aktiviteter på egen hånd.
 Bidra til å ivareta ressurser hos enkeltmennesker og lokalsamfunn.
 Virksomheten skal være et supplement til den offentlige virksomheten.

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
27.03.2023 10:30 Karratrreff Halsa Frivilligsentral
27.03.2023 11:00 Sittedans Lintrøa, Helse og mestring avd. Liabøen
28.03.2023 11:00 Tirsdagskaffe Halsa Frivilligsentral
30.03.2023 16:00 Gubbetreff Halsa Frivilligsentral
03.04.2023 10:30 Karratrreff Halsa Frivilligsentral
03.04.2023 11:00 Sittedans Lintrøa, Helse og mestring avd. Liabøen
04.04.2023 11:00 Tirsdagskaffe Halsa Frivilligsentral
06.04.2023 16:00 Gubbetreff Halsa Frivilligsentral
10.04.2023 10:30 Karratrreff Halsa Frivilligsentral
10.04.2023 11:00 Sittedans Lintrøa, Helse og mestring avd. Liabøen
11.04.2023 11:00 Tirsdagskaffe Halsa Frivilligsentral
13.04.2023 16:00 Gubbetreff Halsa Frivilligsentral
17.04.2023 10:30 Karratrreff Halsa Frivilligsentral
17.04.2023 11:00 Sittedans Lintrøa, Helse og mestring avd. Liabøen
18.04.2023 11:00 Tirsdagskaffe Halsa Frivilligsentral

Kontaktinformasjon

90242585 / 90242585

post@halsa.frivilligsentral.no

halsa.frivilligsentral.no

www.facebook.com/Halsa-Frivilligsentral-1511583022396653

DL Tove Karin Halse Lervik

Besøksadresse
Villa Viungen, Glåmsmyrvegen 17

Postadresse
Vågland
6683 Vågland

Andre opplysninger

Org.nummer

Stiftet dato
01.04.2014

Ant. medlemmer
1

Vipps-nummer
121565

Kategori
Andre lag/organisasjoner

Område
Vågland

Stikkord

Sist oppdatert
10.10.2022

Rediger med kode

Sosiale media

2023 © iHeim