Halsa menighetsråd

Vi arbeider for å skape en kirke for alle og samarbeider gjerne med andre organisasjoner.

Halsa menighet ledes av Halsa sokneråd som består av valgte medlemmer. Det velges leder hvert år. Menighetsrådet har ansvar for menighetsbyggende virksomhet i Halsa sokn, slik som gudstjenesteliv, diakoni, konfirmantundervisning og kirkemusikalsk virksomhet. Det er to kirker i soknet: Valsøyfjord kirke og Halsa kyrkje.

Leder i Halsa sokneråd er Stig Ove Rosvoll

Kirkekontoret
Heim kirkekontor fungerer som bindeledd for menighetsråd, fellesråd og ansatte i kirken. Du finner kontaktinformasjon til høyre. Heim kirkekontor har kontor på Kyrksæterøra og på Liabø. Kontoret på Liabø er åpent hver mandag og tirsdag fra kokken 09:00 - 15:00. 

Kirkevergen
Kirkevergen er daglig leder for kirken i Hemne, og har bl.a. ansvaret for kirkebygg og gravplasser. Kirkeverge Janita Bruun har kontorplass ved hovedkontoret på Kyrksæterøra.

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
09.06.2024 12:00 Friluftsgudstjeneste Bettenneset Bettenneset
15.06.2024 14:00 Halsa kyrkje 300 år - Kulturvandring i kyrkja Halsa kyrkje
20.07.2024 14:00 Halsa kyrkje 300 år - Kulturvandring i kyrkja Halsa kyrkje
15.09.2024 11:00 Halsa kyrkje 300 år - Gudsteneste på 1800-talet Halsa kyrkje
18.09.2024 19:00 Halsa kyrkje 300 år - Panelsamtale Halsa kyrkje
19.09.2024 11:00 Halsa kyrkje 300 år - Bursdagsfeiring Halsa kyrkje
20.09.2024 19:00 Halsa kyrkje 300 år - Symbol og liturgiske drakter Halsa kyrkje
21.09.2024 18:00 Halsa kyrkje 300 år - Jubileumskonsert Halsa kyrkje
22.09.2024 Halsa kyrkje 300 år - Jubileumsgudsteneste Halsa kyrkje

Kontaktinformasjon

72 45 00 80 / 

post.heim@kirken.no

www.kirken.no/heim

kirkeneiheim og halsasokn

Besøksadresse

Postadresse
Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Andre opplysninger

Org.nummer
922342512

Ant. medlemmer
1295

Vipps-nummer
625151

Kategori
Tro og livssyn

Område
Vågland

Stikkord
halsa, valsøyfjord, kyrkja, kirken, menighet, sokn, tro, dåp, bryllup, vielse, vigsel, tgravferd, begravelse

Sist oppdatert
30.04.2024

Rediger med kode

Kontakt

Sosiale media

2024 © iHeim