Halsa menighetsråd

Vi arbeider for å skape en kirke for alle og samarbeider gjerne med andre organisasjoner.

Halsa menighet ledes av Halsa sokneråd som består av valgte medlemmer. Det velges leder hvert år. Menighetsrådet har ansvar for menighetsbyggende virksomhet i Halsa sokn, slik som gudstjenesteliv, diakoni, konfirmantundervisning og kirkemusikalsk virksomhet. Det er to kirker i soknet: Valsøyfjord kirke og Halsa kyrkje.

Leder i Halsa sokneråd er Ellbjørg Reiten

Kirkekontoret
Heim kirkekontor fungerer som bindeledd for menighetsråd, fellesråd og ansatte i kirken. Du finner kontaktinformasjon til høyre. Heim kirkekontor har kontor på Kyrksæterøra og på Liabø. Kontoret på Liabø er åpent hver mandag og tirsdag fra kokken 09:00 - 15:00. 

Kirkevergen
Kirkevergen er daglig leder for kirken i Hemne, og har bl.a. ansvaret for kirkebygg og gravplasser. Kirkeverge Janita Bruun har kontorplass ved hovedkontoret på Kyrksæterøra.

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
10.12.2023 17:00 Lysmesse Halsa kyrkje Halsa kyrkje
24.12.2023 11:00 Julegudstjeneste Halsa kyrkje Halsa kyrkje
24.12.2023 13:30 Julegudstjeneste Valsøyfjord kirke Valsøyfjord kirke
24.01.2024 Opning - boklansering Halsa kyrkje Halsa kyrkje
27.04.2024 Kyrkjeliv gjennom 300 år Halsa kyrkje

Kontaktinformasjon

72 45 00 80 / 

post.heim@kirken.no

www.kirken.no/heim

kirkeneiheim og halsasokn

Besøksadresse

Postadresse
Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Andre opplysninger

Org.nummer
922342512

Ant. medlemmer
1295

Vipps-nummer
625151

Kategori
Tro og livssyn

Område
Vågland

Stikkord
halsa, valsøyfjord, kyrkja, kirken, menighet, sokn, tro, dåp, bryllup, vielse, vigsel, tgravferd, begravelse

Sist oppdatert
18.09.2023

Rediger med kode

Sosiale media

2023 © iHeim