Hemne Menighet

Hemne menighets består av medlemmer i Den Norske Kirke og ledes av menighetsrådet.

Hemne menighet ledes av Hemne menighetsråd som består av valgte medlemmer. De velger leder hvert år. Menighetsrådet har ansvar for menighetsbyggende virksomhet i Hemne sokn, slik som gudstjenesteliv, diakoni, konfirmantundervisning og kirkemusikalsk virksomhet gjennom egen konsertgruppa bestående av medlemmer fra menighetsrådet.

Leder i Hemne menighetsråd er Jorunn Tøndel

Kirkekontoret
Heim kirkekontor fungerer som bindeledd for menighetsråd, fellesråd og ansatte i kirken. Du finner kontaktinformasjon til høyre.

Kirkevergen
Kirkevergen er daglig leder for kirken i Hemne, og har bl.a. ansvaret for kirkebygg og gravplasser. Kirkeverge Janita Bruun har kontorplass ved hovedkontoret på Kyrksæterøra. 

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
26.05.2024 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Hemne kirke, Kyrksæterøra
26.05.2024 13:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Hemne kirke, Kyrksæterøra
09.06.2024 18:00 Familiegudstjeneste Hemne kirke
12.06.2024 13:00 Gudstjeneste/åpen kirke Hemne kirke, Kyrksæterøra
30.06.2024 12:00 Friluftsgudstjeneste Vuttudal og Skårild gamle skole

Fritidsaktiviteter

Tro og livssyn

Kontaktinformasjon

 / 72 45 00 80

post.heim@kirken.no

www.kirken.no/heim

kirkeneiheim

Kirkekontoret

Besøksadresse

Postadresse
Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Andre opplysninger

Org.nummer
922342512

Ant. medlemmer
3190

Vipps-nummer
92018

Kategori
Tro og livssyn

Område
Kyrksæterøra

Stikkord
hemne, kirken, menighet, sokn, tro, dåp, bryllup, vielse, gravferd, begravelse

Sist oppdatert
02.10.2023

Rediger med kode

Kontakt

Sosiale media

2024 © iHeim