Lys i gamle hus - Heim

Heim er pilotkommune i prosjektet som skal fylle tomme og forlatte hus med lys!

Mange norske kommuner sliter med fraflytting og det jobbes for å snu trenden ved å øke attraktivitet og bolyst. Det legges til rette for jobb og bolig. Men i dette arbeidet er det ofte en ressurs som blir oversett. 

Tall fra SSB peker mot at 211.000 boliger i Norge står ubebodd, de fleste i distriktene. Samtidig er det folk som søker seg ut av byene, som gjerne kunne tenke seg et hus med sjel eller et småbruk.

Lys i Gamle Hus er Fortidsminneforeningens prosjektet for å bidra til at tomme hus kan aktiveres og bringe både verdier og menneskelige ressurser til bygda. Vi har bred erfaring innen bygningsvern, vi har kunnskap om tilgjengelige tilskuddsordninger og vi er en nasjonal frivillig organisasjon med lokal forankring.

I 2022 starter vi opp pilotprosjektet Lys i gamle hus med utvalgte kommuner i Distrikts-Norge. Kan prosjektet bremse fraflytning og øke bolyst? Kan det bidra til en bærekraftig stedsutvikling? Kan det redde tomme forlatte ødehus? 

Kontaktinformasjon

 / 97516711

runa@fortidsminneforeningen.no

lysigamlehus.no/

www.facebook.com/profile.php?id=100088118348318

Runa Tunheim

Besøksadresse

Postadresse

6687 Valsøyfjord

Andre opplysninger

Ant. medlemmer
0

Kategori
Andre lag/organisasjoner

Område
Valsøyfjord

Stikkord
Distriktsutvikling, pilotprosjekt

Sist oppdatert
14.04.2023

Rediger med kode

Sosiale media

2023 © iHeim