Kulturminnedagen

Under temaet "Dialog" markeres kulturminnedagene 2021 den 12. september ved Stornaustet, Halsa.

Kulturarven er en stor del av vår identitet. Den gir en forståelse av hvem vi er og hvor vi kommer fra. Med tema «dialog» vil årets arrangementer belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv. I en stadig mer interkulturell verden er det viktig å ta vare på mangfoldet av kulturuttrykk og bidra til å skape interesse og forståelse for alles unike historie. UNESCO slår fast at ingen økonomisk eller sosial utvikling vil være bærekraftig uten en sterk kulturell komponent, i tillegg til at et mangfold av kulturer fører til mer fred og stabilitet i verden. 

I 2021 vil Kulturminnedagene inneholde kreative aktiviteter, fysiske og digitale møterom for alle, der dialog knytter forbindelser mellom folk og kulturarv for å bidra til et mer inkluderende samfunn. Dette inkluderer aktiviteter rundt tradisjonshåndverk, bygningsvern, matlaging, lokal historie, og mye mer. Kan situasjonen vi nå er inne i med en global pandemi, gjøre at vi ser nye muligheter, kommer opp med nye ideer, og møter nye folk på nye steder?  

På Stornaustet vil lokal kulturarv stå i fokus i form av utstillinger, lokal håndverksproduksjon, mattradisjoner og sang og musikk. Heim kommune sin Frivilligpris 2020 vil bli utdelt. 

Velkommen til Kulturminnedagen i Heim. 

Søndag 12.09.2021
13:00 - 17:00
Stornausetet, Halsa
Del på

Sosiale media

2021 © e-Heim