Generasjonslekene

Generasjonslekene - et nytt konsept i Heim, hvor lek og konkurranse i grupper med to eller flere generasjoner, deltar i mange forskjellige leker. Vi vil legge til rette for mye artighet med Generasjonslekene. Stedet er Vinjeøra på Fjordkulturdagene lørdag 10.juni klokken 11-13.

Vi vil legge til rette for mye artighet med Generasjonslekene. Stedet er Vinjeøra på Fjordkulturdagene lørdag 10.juni klokken 11-15.

Møteplass for mangfold og inkludering
Senteret for et aldersvennlig Norge og Norges Frivilligsentraler, gjentar suksessen fra 2022, og har invitert landets kommuner og frivilligsentraler til å søke om å få hjelp og støtte til planleggingen av en ny runde med Generasjonslekene i 2023. 

− I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes gjennom ulike aktiviteter. Ved å legge til rette for at Generasjonslekene kan arrangeres i enda flere norske byer og tettsteder, ønsker vi å bidra til nettopp dette. Vi er veldig glade for at nettopp Heim er med, sier Anne Berit. 

Uansett alder og fysisk form
Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum. Aktivitetene er i hovedsak fysiske, men er slik at alle skal kunne delta – uansett fysiske forutsettinger. Lagene som stiller skal ha minimum to generasjoner, men det trenger på ingen måte å være et "familielag". Her kan man invitere med seg en god nabo eller studievenner.
Vi håper helse og mestring, skoler, barnehager, flyktningetjenesten og alle som kan, vil delta på dette, og gjerne stille med lag. Om du/dere ikke er koblet på et lag, så hjelper vi til med det.­

Kontaktinformasjon
Heim kommune avd. kultur 97696710, og frivilligsentralene i Heim, Marte 97196302 eller Tove Karin 90242585.
Senteret for et aldersvennlig Norge: Anne Berit Rafoss, prosjektleder.

Les mer om Generasjonslekene og Senteret for et aldersvennlig Norge på www.aldersvennlig.no

Send


Sosiale media

2024 © iHeim