Neste steg: Kalender

Vi startet i desember 2020 med å få inn alle foreninger og bedrifter, og vi er stort sett i mål med det. Det er nå besluttet at vi går videre med neste steg som er Kalender.

iHeim er et samarbeid mellom Heim Næringsforening, Halsa frivilligsentral, Hemne frivilligsentral, Heim kommune og WIS. Du finner e-Heim på iheim.no.

Deltakere

Vi hadde 26.01.2021 et møte der følgende deltok:

 • Marit Liabø Sandvik, varaordfører
 • Reidar Klungervik, enhetsleder Kultur
 • Einar Vaagland, ildsjel for ihalsa.no
 • Tove Karin Halse Lervik, daglig leder ved Halsa Frivilligsentral
 • Marte Bugten, daglig leder ved Hemne frivilligsentral
 • Mari Westad, daglig leder i Heim Næringsforening
 • Tora Vaagan Hofset, Heim Næringsforening
 • Svein Waade, Prosjektleder

1. Status for Prosjekt iHeim

 • Vi har siden begynnelsen av desember 2020 hentet inn foreninger og bedrifter fra mange kilder
 • Så har vi sendt e-post/sms, ringt og snakket med dem og fått de til å registrere sine endinger
 • Det betyr at vi nå har et nærmere 100% korrekt forenings- og bedriftsregister for Heim
  • Foreninger: 177 av 181 er oppdatert (97,8 %) (mangler 4)
  • Bedrifter: 202 av 223 er oppdatert (90,6 %) (mangler 21)
  • Totalt: 379 av 404 er oppdatert (93,8 %) (mangler 25)
 • I løsningen som leveres av WIS ligger det også kalendermulighet
 • Vi tenker på løsningen som en "Innbyggerportal"
 • Vi har en lang liste med innhold som vi vil vurdere etter hvert
 • Vi jobber nå med å ta steg for steg mot drømmen

2. Tidligere løsninger

De løsningene som har vært i drift i gamle Hemne og Halsa har vært:

 • ihalsa.no
 • halsadig.no
 • hemneportalen.no

Disse løsningene har ikke vært drevet så mye etter kommunesammenslåingen, men det ligger mye kunnskap og erfaring i disse systemene. iHalsa har holdt på i omtrent 15 år. Hemneportalen har holdt på i 10 år.

3. Kalender for Heim

Neste steg for oss er å se på kalender. Det vil da bli slik at foreninger (og evt. bedrifter) får tilgang til å legge inn sine egne kalenderoppføringer. Disse vil vises i en samlet kalenderoversikt. Vi tror en innholdsrik og oppdatert kulturkalender kan bli svært viktig for innbyggerne i Heim. Det er bred enighet om at vi trenger en felles kalender for Heim. Vi håper på at samfunnet vil åpnes mer igjen og vi ser på behovene da men også i den situasjonen vi er i nå. Det er flere behov og målgrupper:

 • Det skjer mye i kommunen vår, men vi vet bare ikke om det
 • Innbyggere trenger å vite hva som skjer
 • Spesielt viktig for Heim som nylig er slått sammen av 3 kommuner
 • Foreningslivet trenger å vise seg fram
 • Foreningslivet trenger en oppdatert kalender for å samordne seg
 • Næringslivet trenger å informere om sine aktiviteter
 • Besøkende og turister trenger å se hva som skjer
 • Nyttig for de som vurderer å flytte til kommunen

4. Holde kalenderen oppdatert

Utfordringen er å få inn alt som skjer og holde kalenderen oppdatert. Det ble diskutert flere mulige løsninger:

 • Foreninger og Bedrifter må selv kunne legge inn oppføringer i kalenderen
 • Frivilligsentralene ser på mulighet for å bidra i arbeidet
 • Næringsforeningen ser på mulighet for å bidra i arbeidet.
 • Vi kan se på mulighet for å hente inn arrangement fra Facebook

5. Hvordan når vi alle

Det er mange steder en kan finne informasjon, og det er viktig å finne ut hvordan vi når alle. Det er særlig ungdommen som er vanskelig å treffe. Her er noen innspill som kom fram:

 • Vise at vi har en offisiell kanal for det som skjer i Heim
 • Gå ut til alle husstander og informere
 • Få lag og foreninger til å bruke den og informere sine medlemmer
 • Vurdere en app som inneholder det som ligger på eheim.no
 • Hvis vi lager en app kunne vi legge inn varslinger på det som folk ønsker å høre om
 • Vi bør vurdere å legge innhold på infoskjermer rundt om i kommunen

6. Drift av løsningen

Det er enighet om at et slik prosjekt ikke vil gå av seg selv. En kan kanskje få med halvparten av bedriftene og foreningene, men det trengs i tillegg noen som bidrar med å oppdatere og legge inn i register og kalender. Følgende punkt var nevnt:

 • E-Heim er i dag en prosjektgruppe og en må vurdere å lage en organisasjon
 • E-Heim er bygd på en standard løsning som leveres av WIS
 • Frivilligsentralen og Næringsforeningen kan ta noe arbeid med innhold
 • Det vil trolig være behov for noen som bidrar med innhold
 • Dette kan løses med frivillige eller med tilskudd/lønn
 • Det kan være aktuelt å søke finansiering fra kommune/næringsliv
 • Det kan være aktuelt å vurdere en form for annonsesalg
 • Dette vil vi komme tilbake til når vi har litt mer erfaring i driften

7. Konklusjon

 • Det er enighet om at vi åpner Kalender på e-Heim

8. Andre innspill

 • Vi startet med navnet eheim.no, men det ble enighet om å endre det til iheim.no (heim.no er opptatt)
 • Vi må se på hvordan vi integrerer billettløsningen


Svein Waade
Referent

Kontakt

Sosiale media

2024 © iHeim