Spørreundersøkelse for lag og organisasjoner i Heim

Vi ønsker at ditt lag/forening er med på spørreundersøkelsen som skal avdekke om Covid-19 har påvirket frivilligheten i Heim.

Hvordan har pandemien påvirket frivilligheten i Heim? Hvilke utfordringer har nedstenging og sosial distansering ført til for lag og organisasjoner. Undersøkelsen omhandler medlemstall, rekruttering, aktivitetsnivå og økonomi. Undersøkelsen er laget av Frivilligsentralene i Heim, og resultatet vil bli presentert på FrivilligForum på KulØr'n 16. november. Bli med på spørreundersøkelsen her.


Spørreskjema er stengt






Sosiale media

2023 © iHeim