Pressemelding: Bedrifts- og foreningsregister i Heim

Halsa og Hemne Frivilligsentral, Heim Næringsforening og Hemneportalen har sammen fått opp et register over foreninger og bedrifter i Heim kommune. Løsningen er levert av Heimfirmaet WIS som også leverer slike løsninger til mange andre kommuner i landet.

Viktig oversikt

Et oppdatert register over foreninger og bedrifter er viktig  og nødvendig for innbyggere, politikere, foreninger, bedrifter, kommunen, frivilligsentralene og næringsforeningen. Det er helt gratis å stå i dette registeret, og foreningene og bedriftene kan selv oppdatere sine egne opplysninger.

Det er tatt utgangspunkt i mange kilder som HNF sin bedriftslister og medlemslister, Frivilligsentralenes lister, Hemneportalens register over foreninger og bedrifter og enhetsregisteret i Brønnøysund.

Innhold i registeret

I enhetsregisteret ligger det i dag 1204 organisasjoner knyttet til Heim kommune. I vårt register er det nå 187 foreninger og 226 bedrifter - tilsammen 413 organisasjoner. Skillet mellom bedrift og forening er ikke helt entydig, så her gjør vi egne vurderinger på hvor organisasjonen best hører hjemme. Vi fokuserer i første omgang på å få på plass korrekt kontaktinformasjon og litt om virksomheten. Senere vil vi legge inn logo og bilder.

Når det gjelder foreningene, ønsker vi å få inn alle aktive foreninger i Heim. Det er i hovedsak alle organisasjoner som primært drives av frivillige som ikke er ansatt.

Når det gjelder bedriftene, er det mange som mangler enda. Vi fokuserer i starten på arbeidsplassene - de bedriftene som har flere ansatte. Og da de bedriftene som har ansatte som jobber i kommunen. Men vi har også lagt inn mange enkeltpersonforetak og spesielt fokusert på de som leverer varer/tjenester til innbyggere. Eksempler er ulike fagarbeidere og konsulentvirksomhet. Vi har valgt å vente med de som driver egen virksomhet i landbruket, og enkeltpersonforetak som drives på siden av annen jobb. Vi vurderer også å legge inn de offentlige arbeidsplassene (barnehager, skoler, sykehjem osv). Når en bruker ordet "Bedrift" tenker nok mange på en arbeidsplass. Og da vil jo f.eks. "Teknisk" (enhet for tekniske tjenester) kunne regnes som en bedrift.

De som står bak

De som har jobbet med dette prosjektet er Mari Westad og Tora Vaagan Hofset fra Heim Næringsforening (t.v.), Tove Karin Halse Lervik og Marte Bugten fra Halsa og Hemne Frivilligsentral (t.h.) og Svein Waade som prosjektleder. Vi har også fått god hjelp fra ordfører Odd Jarle Svanem til å finne og kategorisere bedrifter.

Oppdatering er i gang

Det er sendt ut e-post til de aller fleste foreninger og bedrifter med en lenke der de selv kan oppdatere sine opplysninger. Systemet holder orden på hvem som har oppdatert/bekreftet sine opplysninger slik at vi etter hvert kan sende meldinger til de vi ikke har fått svar fra.

Vårt mål er å ha et register der 90% av foreningene og bedriftene er oppdatert før vi går inn i 2021.

Viktig å få inn de som mangler

Hvis noen ser at noen organisasjoner mangler, eller ikke har fått melding vil vi ha beskjed. Bruk disse adressene:

  • Foreninger i gamle Hemne: post@hemne.frivilligsentral.no
  • Foreninger i gamle Halsa: post@halsa.frivilligsentral.no
  • Bedrifter: post@hnf.no

Pressekonferanse

Vi holder pressekonferanse onsdag 16.12.2020 kl. 14:00 der vi gjennomgår løsningen. Følgende personer deltar:

  • Tove Karin Halse Lervik, Halsa Frivilligsentral
  • Marte Bugten, Hemne Frivilligsentral
  • Mari Westad, Heim Næringsforening
  • Tora Vaagan Hofset, Heim Næringsforening
  • Odd Jarle Svanem, ordfører i Heim kommune
  • Svein Waade, prosjektleder

Pressekonferansen er digital og streames på Zoom.
Media inviteres til å delta.


Med hilsen
Prosjektgruppen for e-Heim

Kontakt

Sosiale media

2024 © iHeim