Generasjonslekene i Heim - 2024

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer Generasjonslekene igjen i 2024!

Heim kommune er en av over 50 kommuner over hele landet som skal arrangere Generasjonslekene i 2024 med hjelp fra Senteret for et aldersvennlig Norge. Det betyr lek og moro for alle Heimværinger, uansett alder!

Når: Generasjonslekene er en del av Heimuka 
5. juni: Heim helsesenter avd. Liabø (kl. 11-14)
6. juni: Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra (kl. 11-14)

Møteplass for mangfold og inkludering

Senteret for et aldersvennlig Norge og Norges Frivilligsentraler, gjentar suksessen fra 2022 og 2023 og har invitert landets kommuner og frivilligsentraler til å bli med på å lage Generasjonslekene i 2024. 

− Vi er veldig glade for at nettopp [kommune/by/tettsted] er med. I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes gjennom ulike aktiviteter, forteller Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge. 

− Ved å legge til rette for at Generasjonslekene kan arrangeres i enda flere norske byer og tettsteder, ønsker vi å bidra til nettopp dette. 

 

Uansett alder og fysisk form

Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum. 

Aktivitetene er i hovedsak fysiske, men skal være lagt til rette slik at alle skal kunne delta – uansett fysiske forutsettinger. Lagene som deltar skal ha minimum to generasjoner. Det trenger på ingen måte å være et "familielag". Her kan man invitere med seg en god nabo, studievenner eller kollegaer. 

Oppfordrer lag og foreninger til å delta

Vi trenger frivillige som kan bidra med lekene og praktiske oppgaver under gjennomføring av Generasjonslekene. Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon har mulighet til å bidra noen timer en av disse dagene. Påmeldingsfrist er 02.mai.

En ABC-aktivitet

Generasjonslekene en en flott ABC-aktivitet. ABC- for god psyksisk helse er et folkhelsekonsept som handler om å bygge og styrke psykisk helse for hele befolkningen. Konseptet er enkelt og kan brukes av alle fordi alle har en psykisk helse. Med tre enkle grep kan du styrke din egen og andres psykiske helse. 


Kontakt

Sosiale media

2024 © iHeim