Heim Bedriftsregister

Heim Næringsforening har etablert et bedriftsregister for Heim. Dette er nyttig for alle som trenger å vite noe om næringslivet i kommunen.

Handelheim.no

Heim Næringsforening laget våren 2020 en oversikt over handelsbedriftene i Heim. Dette var etter initiativ fra flere bedrifter som hadde behov for å komme ut med informasjon om åpningstider og leveringstilbud til sine kunder. Oversikten ble laget i samarbeid med WIS og lagt ut på handelheim.no.

Bedriftsregister for alle

Men vi trenger en oppdatert oversikt over alle bedrifter i kommunen. Dette er viktig for både innbyggere, politikere, kommuneadministrasjonen, næringsforeningen og næringslivet selv. Derfor åpner vi nå register for alle bedrifter i kommunen. Det er ingen kostnader for bedriftene.

Slik bruker du registeret

På PC og nettbrett ser det ut som bildet nedenfor. På mindre enheter får en enkelt linje for Sted og Kategori som du må klikke på for å velge.

 • Sted: Du ser alle stedene med hvor mange bedrifter som er knyttet til hvert sted.
 • Kategorier: Vi har plassert hver bedrift i en kategori. Her justerer vi etter hvert som det er behov. Hvis du har klikket på et sted i toppen, ser du kategoriene med antall som finnes på det stedet.
 • Søk: Du kan også søke fritt.
 • Du kan velge ulike visninger under søkefeltet

Hvem skal være med?

Vi setter i første omgang fokus på arbeidsplassene - dvs alle bedrifter som har ansatte. Vi har gått gjennom eksisterende lister, sjekket enhetsregisteret i Brønnøysund og mange andre kilder og har nå rundt 230 bedrifter med.

Oppdatering

I begynnelsen av desember får alle i registeret sms/e-post med en lenke der de kan oppdatere sine egne opplysninger. Vi skal prøve å få alle til å oppdatere før utgangen av 2020. Bedriften får en kode som de kan bruke til å oppdatere registeret når de vil.

Viktige opplysninger

Vi ønsker at bedriftene legger inn mest mulig informasjon. Her er noen viktige punkt:

 • Korrekt navn
 • Orgnummer
 • Kort beskrivelse av virksomheten
 • Kontaktinformasjon
 • Ansatte og årsverk
 • Stikkord om hvilke produkter/tjenester som leveres

Kontakt

Det er Heim Næringsforening som er ansvarlig for registeret. Hvis du vet om noen som mangler eller skal tas ut, sender du en e-post til:

Melding til bedriftene

Melding 1 på e-post 03.12.2020

Det ble 03.12.2020 kl. 15:00 sendt følgende melding til 196 (de med e-post) av 229 registrerte bedrifter:

Oppdatering av bedriftsregister i Heim

Til [Bedriftens navn]

Heim Næringsforening og Heim kommune ønsker å samle alle bedrifter i kommunen i et felles register. Et slikt oppdatert registeret er viktig for innbyggerne, næringsforeningen, kommunen og for næringslivet selv. Videre er registeret viktig i arbeidet med omdømmebygging og Heim sin attraktivitet som bo- og arbeidsregion. Det er ingen kostnader forbundet med å stå i registeret. 

Du finner registeret på eheim.no/bedrifter. Øverst i menyen er det lenke til både foreninger og bedrifter. Du kan velge sted/kategori eller søke.

Vi ber nå om at din bedrift så snart som mulig klikker på lenken nedenfor og oppdaterer egne opplysninger. Jobben tar et par minutter. Klikk Lagre/Bekreft nederst selv om det ikke gjøres endringer. Da vet vi at deres data er korrekte.

Oppdatere [Bedriftens navn] (lenke til side for oppdatering)

Vi fokuserer i første omgang på følgende opplysninger:

 • Bedriftens navn
 • Organisasjonsnummer
 • Kort beskrivelse
 • Kontaktopplysninger
 • Antall ansatte
 • Plassering på kart

Vi vil komme tilbake med en ny oppdatering der dere selv kan legge inn logo og bilde.

Dere kan når som helst oppdatere egne opplysninger ved å gå inn på bedriften i registeret og skrive inn koden [Kode] for [Bedriftens navn].

Med vennlig hilsen

Heim Næringsforening
Tlf: 480 96 095
E-post: post@hnf.no


Melding 2 på sms 15.12.2020

Det ble 15.12.2020 kl. 10:38 sendt følgende melding til 117 (de med mobil) av 149 som ikke har oppdatert:

Hjelp oss å få riktige opplysninger om [Bedriftens navn] i bedriftsregisteret for Heim. Klikk lenken nedenfor, korriger og klikk "Lagre / Bekreft". Vennlig hilsen Heim Næringsforening.
https:// eheim.no/bedrift/rediger?id=[Kontakt-Id]&code=[Kode]


Melding 3 på e-post 21.12.2020

Det ble 21.12.2020 kl. 11:00 sendt følgende melding til 92 med e-post av 119 som ikke har oppdatert.

På vegne av Heim Næringsforening prøver vi å få bekreftet riktig kontaktinformasjon på bedriftene i Heim før nyttår. Det er nå 106 bedrifter som har bekreftet, men vi mangler enda [Bedriftsnavn].

Kan dere bruke 2 minutter på å klikke lenken nedenfor, evt. korrigere info og klikke Lagre/Bekreft (selv om alt var korrekt).

Bare svar på denne meldingen hvis du ikke har noe å gjøre med denne bedriften.

https://eheim.no/bedrift/rediger?id=[Kontakt-Id]&code=[Kode]

Med hilsen
Prosjektgruppa for e-Heim


Melding 4 på sms 22.12.2020

Det ble 22.12.2020 kl. 13:05 sendt følgende melding til 50 med mobil av 90 som ikke har oppdatert.

Da har 133 bedrifter bekreftet kontaktinfo, men vi mangler enda [Bedriftsnavn]. Kan dere hjelpe til med å få registeret komplett? Det tar et par minutter. Klikk lenken nedenfor, evt. korriger info og klikk Lagre/Bekreft (selv om alt er korrekt).
https://eheim.no/bedrift/rediger?id=[Kontakt-Id]&code=[Kode]

Kontakt

Sosiale media

2024 © iHeim