Heim Foreningsregister

Halsa og Hemne Frivilligsentral har alltid hatt ansvar for å administrere register over alle foreningene. Dette finner du nå på e-Heim.

Alle foreninger

Vi trenger en oppdatert oversikt over foreningene i kommunen. Dette er nyttig for innbyggere, kommunen, frivilligsentralene og ikke minst for foreningene selv. Det er ingen kostnader for foreningene.

Slik bruker du registeret

På PC og nettbrett ser det ut som bildet nedenfor. På mindre enheter får en enkelt linje for Sted og Kategori som du må klikke på for å velge.

 • Sted: Du ser alle stedene med hvor mange foreninger som er knyttet til hvert sted. Vi benytter "Hele kommunen" når foreningene ikke naturlig kan knyttes til et sted.
 • Kategorier: Vi har plassert hver forening i en kategori. Her justerer vi etter hvert som det er behov. Hvis du har klikket på et sted i toppen, ser du kategoriene med antall som finnes på det stedet.
 • Søk: Du kan også søke fritt.
 • Ulike visninger

Hvem skal være med?

Vi ønsker at alle foreninger som er i drift skal være med. Når det gjelder foreninger med avdelinger (f.eks. idrettslag), ønsker vi at hver avdeling legges inn.

Fritidsaktiviteter

Vi tester også en mulighet for å knytte hver forening til de fritidsaktiviteter som foreningen driver med. Disse er mye mer detaljerte enn kategoriene, og hver forening kan knyttes til flere fritidsaktiviteter.

Oppdatering

I begynnelsen av desember får alle foreninger sms/e-post med en lenke der de kan oppdatere sine egne opplysninger. Vi skal prøve å få alle til å oppdatere før utgangen av 2020. Foreningen får en kode som de kan bruke til å oppdatere registeret når de vil.

Viktige opplysninger

Vi ønsker at foreningene legger inn mest mulig informasjon. Her er noen viktige punkt:

 • Korrekt navn
 • Kort beskrivelse av foreningens virksomhet
 • Kontaktinformasjon
 • Ca. antall medlemmer
 • Stikkord om hva foreningen driver med

Kontakt

Det er Halsa og Hemne frivilligsentraler som er ansvarlig for registeret. Hvis du vet om noen som mangler eller skal tas ut, sender du en e-post til:

Meldinger til foreningene

Nr 1 til foreningene (e-post)

Det er sendt ut følgende e-post til mottakere (antall i parentes er de vi hadde e-postadresse til):

 • 03.12.2020 kl. 20:55 til foreninger på Ven (5 av 7)
 • 03.12.2020 kl. 20:55 til foreninger på Hellandsjøen (14 av 15)
 • 03.12.2020 kl. 20:55 til foreninger på Vinjeøra (14 av 17)
 • 03.12.2020 kl. 20:55 til foreninger på Kyrksæterøra (76 av 84)
 • 03.12.2020 kl. 20:55 til foreninger på området "Hele kommunen" (8 av 8)
 • 07.12.2020 kl. 10:35 til foreninger på Vågland (21 av 23)
 • 07.12.2020 kl. 10:35 til foreninger på Halsanaustan (15 av 16)
 • 07.12.2020 kl. 10:35 til foreninger i Valsøyfjord (16 av 17)

Oppdatering av foreningsregister i Heim

Til [Foreningens navn]

Frivilligsentralene i Heim og Heim kommune ønsker å samle alle foreninger i kommunen i et felles register. Et slikt oppdatert registeret er viktig for innbyggerne, frivilligsentralene, kommunen, næringslivet og for foreningene selv. Videre er registeret viktig i arbeidet med omdømmebygging og Heim sin attraktivitet som bo- og arbeidsregion. Det er ingen kostnader forbundet med å stå i registeret. 

Du finner registeret på eheim.no/foreninger. Øverst i menyen er det lenke til både bedrifter og foreninger. Du kan velge sted/kategori eller søke.

Vi ber nå om at din forening så snart som mulig klikker på lenken nedenfor og oppdaterer egne opplysninger. Jobben tar et par minutter. Klikk Lagre/Bekreft nederst selv om det ikke gjøres endringer. Da vet vi at deres data er korrekte.

Oppdatere [Foreningens navn] (lenke til oppdatering)

Vi fokuserer i første omgang på følgende opplysninger:

 • Foreningens navn
 • Organisasjonsnummer
 • Kort beskrivelse
 • Kontaktopplysninger
 • Antall medlemmer

Vi vil komme tilbake med en ny oppdatering der dere selv kan legge inn logo og bilde.

Dere kan når som helst oppdatere egne opplysninger ved å gå inn på foreningen i registeret og skrive inn koden [Kode] for [Foreningens navn].

Med vennlig hilsen

For foreninger i gamle Hemne:
Hemne Frivilligsentral
Tlf: 971 96 302
E-post: post@hemne.frivilligsentral.no
For foreninger i gamle Halsa:
Halsa Frivilligsentral
Tlf: 902 42 585
E-post: post@halsa.frivilligsentral.noNr 2 til foreningene (sms)

Det er sendt ut følgende e-post til mottakere som ikke har oppdatert (antall i parentes er de vi hadde e-postadresse til):

 • 14.12.2020 kl. 20:05 til foreninger på området "Hele kommunen" (7 av 7)
 • 14.12.2020 kl. 20:07 til foreninger på Hellandsjøen (13 av 15)
 • 14.12.2020 kl. 20:09 til foreninger på Kyrksæterøra (62 av 67)
 • 14.12.2020 kl. 20:10 til foreninger på Ven (6 av 7)
 • 14.12.2020 kl. 20:11 til foreninger på Vinjeøra (15 av 15)
 • 14.12.2020 kl. 10:12 til foreninger på Halsanaustan (7 av 10)
 • 14.12.2020 kl. 10:14 til foreninger i Valsøyfjord (7 av 14)
 • 14.12.2020 kl. 10:15 til foreninger på Vågland (10 av 19)
 • Totalt: 127 av 154

Til foreninger i gamle Hemne:

Oppdatering av [Foreningens navn]. Bli med på dugnad for å oppdatere foreningsregisteret i Heim. Klikk lenken nedenfor, korriger og klikk "Lagre / Bekreft". Vennlig hilsen Hemne Frivilligsentral.
https://eheim .no/forening/rediger?id=[Kontakt-Id]&code=[Kode]

Til foreninger i gamle Halsa:

Oppdatering av [Foreningens navn]. Bli med på dugnad for å oppdatere foreningsregisteret i Heim. Klikk lenken nedenfor, korriger og klikk "Lagre / Bekreft". Vennlig hilsen Halsa Frivilligsentral.
https://eheim.no/forening/rediger?id=[Kontakt-Id]&code=[Kode] 


Nr 3 til foreningene (e-post) fra Hemne Frivilligsentral

19.12.2020 kl. 14:55, sendt e-post til 105 av 119 som ikke har oppdatert

På vegne av frivilligsentralene ber vi om du bruker to minutter til å korrigere/bekrefte info om [Foreningens navn]. Klikk Lagre/bekreft selv om alt er riktig. Svar på meldingen hvis du ikke har noe med foreningen å gjøre. Vennlig hilsen e-Heim.
https://eheim.no/forening/rediger?id=[KontaktId]&code=[Kode]


Nr 4 til foreningene (sms) Fra Svein mobil

19.12.2020 kl. 15:07 sendt sms til 90 av 118 som ikke har oppdatert

På vegne av frivilligsentralene ber vi om du bruker to minutter til å korrigere/bekrefte info om [Foreningens navn]. Klikk Lagre/bekreft selv om alt er riktig. Svar på meldingen hvis du ikke har noe med foreningen å gjøre. Vennlig hilsen e-Heim.
https://eheim.no/forening/rediger?id=[KontaktId]&code=[Kode]


Nr 5 til foreningene (sms) Fra Svein mobil

22.12.2020 kl. 19:20 sendt sms til 47 (med mobil) av 72 som ikke har oppdatert

Da har 112 foreninger i Heim oppdatert, men vi mangler [Bedriftsnavn]. Hjelp oss å få registeret komplett. Det tar et par minutter. Klikk lenken nedenfor, gjør evt. korrigeringer og klikk Lagre/Bekreft (selv om alt er korrekt). Svar på meldingen hvis du ikke har noe med foreningen å gjøre. Hilsen e-Heim.
https://eheim.no/forening/rediger?id=[Kontakt-Id]&code=[Kode]

Sosiale media

2024 © iHeim