Prosjekt vanntilvenning for barn og unge i Heim

Vi i Heim kommune, Halsa Frivilligsentral i enhet kultur, var så heldige å få midler fra BufDir (Barne, ungdoms- og familiedirektoratet) til å gjennomføre vanntilvenning for barn og unge i Heim, i perioden 2023- 2024. Dette gjør at vi kan tilby dette flotte tilbudet gratis til deltakerne. I samarbeid med Heim svømme- og livredningsklubb har vi ukentlig trenings- og lekeøkter i svømmehallen på Liabø.

Vanntilvenningen skal gjøre barna i stand til å takle å være i vann med hodet/ansiktet, svømme og komme seg til land. Med så mange drukningsulykker hvert år, vil vi bidra med å forebygge dette, og bidra med kunnskap og erfaring rundt det å være i vann.

Til nå har ca 50 barn i alderen 6-16 år deltatt.
Hemne minibuss kjører hver uke barna fra området Kyrksæterøra og omegn. Tiltaket gjelder i hovedsak barn som har kommet flyttende fra andre land. 

Er det andre som kan ha nytte at et tilbud med vanntilvenning og mestring i vann, ta kontakt med Halsa Frivilligsentral post@halsa.frivilligsentral  eller på telefon 90242585.
Kontaktperson DL ved Halsa Frivilligsentral.

bufdir_logo_horisontal_rgb.png (7419×2007)

Kontakt

Sosiale media

2024 © iHeim