Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2023

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag» for 2023 (tidligere kjent som «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag»).

Søknadsfrist: 1. februar 2023 . Søknadsskjema finner du på regionalforvaltning.no.

Tilskuddsordningens målsetting

Målsetting med ordningen er å støtte prosjekter og tiltak som har som formål å påvirke samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som fremmer deltakelse i nærmiljøet, trivsel og livskvalitet samt er med og utjevner sosiale ulikheter. Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle målsettinger i Trøndelagsplanen og Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag.

Du finner nevnte dokumenter her:
Trøndelagsplanen
Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag

 

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører som hører hjemme i Trøndelag.

Hvem kan ikke få støtte:

  • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.
  • Organisasjoner som søker og får tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse» kan ikke søke på denne tilskuddsordningen.


Sosiale media

2023 © iHeim