Jobb og næringsliv

Heim har et allsidig og aktivt næringsliv med noen spydspisser som har store internasjonale markeder. Kommunen, Heim Næringsforening og NAV samarbeider om å legge best mulig til rette for nye og eksisterende virksomheter.

Om næringslivet

Vi har et oppdatert register der alle bedrifter i kommunen gratis kan informere om sin bedrift. Her kan du velge ulike kategorier og områder i toppen eller vise bedriftene på kartet.

Ledige stillinger

Vi tilstreber at alle ledige stillinger i Heim legges ut på NAV Arbeidsplassen og du kan enkelt se alt som ligger der.

Karriere i Heim

Det er mange mulighet for å gjøre karriere i Heim...

Starte bedrift

Kommunen har mange områder som er klargjort for ny næring.

Kontakt

Sosiale media

2024 © iHeim